Uncategorized

August 15, 2018

八月限時雙倍推薦積分獎賞

八月夏祭 雙倍狂賞 今個仲夏,有你有我,同享 限時雙倍推薦積分獎賞。2018年8月16日至31日,用戶每成功推薦一位好友下載eatigo註冊成為新用戶並於8月份內出席首次訂座,即可齊齊賺取雙倍積分,由賺100分變200分。立即與親朋好友「友福同享」! 朋友多多,獎賞多多: […]