parallax background

【25NEW】新餐廳快閃優惠 3人即減$25!

【BYESEP】出席訂座送您 $25 eatigo 電子現金券下次用!
September 24, 2021
【DINEAWAY】堂食 X 外賣優惠
September 28, 2021

【快閃優惠注意】


想試新嘢食?立即訂座 eatigo 新餐廳可享即時優惠!
即日起至2021年9月30日,指定餐廳預約3人或以上訂座並輸入【25NEW】單即時額外再減$25! eatigo 基本折扣一樣適用!
名額有限,先到先得。快啲試吓新餐廳享優惠!
做齊以下步驟即可:
  1. 9月30日或之前在指定餐廳預約3人或以上之訂座,並輸入優惠碼【25NEW】(訂座必須輸入此優惠碼)。
  2. 現金劵優惠於該訂座即時生效,埋單時除 eatigo 基本折扣外額外再減 $25。
English
適用餐廳
條款及細則:
 1. 優惠代碼只適用於eatigo.com和eatigo應用程式,要領取相關推廣禮遇,必須於確認頁面輸入代碼。
 2. 優惠代碼僅適用於2021年9月27日至2021年9月30日,並須於2021年9月30日或之前出席,方合資格領取禮遇。
 3. 每個訂座需3人或以上方符合資格領取是次推廣優惠。
 4. 優惠代碼只適用於堂食訂座。
 5. 每位用戶可輸入優惠碼【25NEW】之次數上限為 1 次。優惠獎賞只計算成功出席之訂座。
 6. 請保留有關食店所發出之正式收據或信用卡簽賬收據之正本,以作為該訂座出席之憑證。Eatigo Hong Kong 保留查閱有關收據之權利,如未能提供,其得獎資格有機會被取消。
 7. 此優惠代碼推廣只適用於指定餐廳。
 8. 是次推廣僅限於已用有效電郵註冊eatigo帳戶的用戶。
 9. 是次推廣只適用於eatigo香港。
 10. Eatigo Hong Kong保留修改或取消任何訂座之權利。
 11. 如有任何爭議, Eatigo Hong Kong保留最終決定權。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *