parallax background

【TURKEY】感恩節大激賞 訂座贏高達 $1250!

11.11 一日限定優惠
November 11, 2021
【XMAS2021】今個 12 月份,訂座贏走最多 $150 eatigo 電子現金劵!
November 30, 2021
感恩節大激賞
高達 $1250 現金劵等你攞!

 

eatigo 為左答謝大家一直以來嘅支持,決定感恩節送大禮,每人都有機會贏總值 $1250 現金劵!

由 2021 年 11 月 17 日至 11 月 30 日,訂座輸入【TURKEY】,出席後你將收到高達 $125 eatigo 電子現金券!每次訂座均送出至少 $25,多訂多送。名額 2,000 個,送完即止。(每名用戶最多可使用此優惠碼訂座最多 10 次,每名用戶最多可贏總值 $1250 eatigo 電子現金劵)

送出現金券總值 $87,500

 • $25 eatigo 電子現金券 x1,200
 • $50 eatigo 電子現金券 x500
 • $100 eatigo電子現金券 x200
 • $125 eatigo電子現金券 x100

 

EN Version
不適用餐應
如用戶於出席訂後的 72 小時後未能收到電郵,建議檢查雜件箱,或電郵至 support.hk@eatigo.com 查詢。

 


 

條款及細則:
 1. 優惠代碼只適用於eatigo.com和eatigo應用程式內之部分餐廳,用戶必須於訂座確認頁面輸入正確優惠代碼「TURKEY」(橫線位置輸入答案)訂座及成功出席訂座方乎合資格參加此推廣活動。
 2. 優惠代碼有效期由2021年11月17日至2021年11月30日。訂座必須輸入優惠代碼並於2021年11月30日23:59時前出席訂座方為有效。
 3. 訂座須為 2 人或以上之堂食訂座。
 4. 推廣期內,每位用戶最多只可以使用此優惠代碼 10 次。
 5. 是次推廣僅限於已用有效電郵註冊eatigo帳戶的用戶,eatigo 將透過該電郵通知得獎者獲獎。如未能於指定期內成功聯絡得獎者,eatigo 有權安排由下一位合資格用戶補上。
 6. 所有參加者將於出席訂座後 72 小時內收到電郵。每 20 個輸入正確答案並成功出席訂座之用戶為一循環:第 1 名將收到 $125 eatigo 電子現金劵;第 2、3 名將收到 $100 eatigo 電子現金劵;第 4 至第 8 名將收到 $50 eatigo 電子現金劵;第 9 至 20 名將收到 $25 eatigo 電子現金劵。第 21 名開始計算為另一循環之第 1 名,並收到 $125 eatigo 電子現金劵;第 22、23 名將收到 $100 eatigo 電子現金劵⋯⋯如此類推。
 7. 現金劵優惠碼有效期至2021年12月17日,並須於2021年12月17日前出席訂座。
 8. 現金劵優惠碼使用上限為一次,該訂座可獲現金折扣。電子現金券不可兌換現金。
 9. 請保留有關食店所發出之正式收據或信用卡簽賬收據之正本,以作為該訂座出席之憑證。eatigo Hong Kong 保留查閱有關收據之權利,如未能提供,其得獎資格有機會被取消。
 10. 如有任何違反此等條款及細則、以不誠實手法參加或進行活動,本公司有權立即取消其參加及/或獲獎資格,而不作任何通知,並對任何違反行為保留追究權利。
 11. 參加者如因參加本活動或因活動獎項而遭受任何損失,eatigo Hong Kong 不會負上任何責任。一旦得獎者領取現金券後,若有遺失或被竊,eatigo Hong Kong不會退還或補發給得獎者。
 12. 是次推廣只適用於 eatigo 香港。
 13. eatigo Hong Kong 保留修改或取消任何訂座之權利。
 14. 如有任何爭議,eatigo Hong Kong  保留最終決定權。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *