parallax background

【WFH25】快閃優惠,輸入優惠碼訂座額外再減 $25!

【HKD25OFF】快閃優惠,輸入優惠碼訂座額外再減 $25!
July 14, 2020
【P _ _ _ A】估答案、訂座, $100 現金券等梗你!(第三回)
August 14, 2020

【快閃優惠注意】

即日起至2020年7月31日,訂座或外賣自取輸入「WFH25」,除 eatigo 基本折扣外,全單即時額外再減$25!每人每日皆可享優惠 1 次!

做齊以下步驟即可:

 1. 輸入優惠碼【WFH25】訂座(訂座必須輸入此優惠碼)。
 2. 電子現金劵優惠於該訂座即時生效,埋單時除 eatigo 基本折扣外額外再減 $25。

推廣優惠碼: WFH25(合資格用戶使用是次優惠代碼上限為每日 1 次。)

EN version

立即訂座,於超過1000間餐廳享受高達50%折扣優惠! 最多可於預訂 30天。


條款及細則

 1. 優惠代碼只適用於eatigo.com和eatigo應用程式,要領取相關推廣優惠,必須於確認頁面輸入代碼。
 2. 優惠代碼有效期至2020年7月31日,用戶須於2020年7月31日或之前成功出席訂座方合資格。
 3. 合資格用戶使用是次優惠代碼上限為每日最多可用一次。
 4. 優惠期內優惠代碼有限,先到先得。
 5. 每個訂座需2人或以上方符合資格領取是次推廣優惠。
 6. 若顧客以 eatigo 電子現金券優惠碼訂座,而未能出席亦沒有預先取消該訂座,該 eatigo 電子現金券將被視為已使用並不可退還或兌換現金。
 7. eatigo 電子現金券不可兌換現金。eatigo 電子現金券只能作為固定價值之折扣,並適用於已扣減 eatigo 標準折扣優惠後的賬單。
 8. eatigo 電子現金券僅適用於接受 eatigo 電子現金券的合作餐廳。非參與餐廳將不接受 eatigo 電子現金券優惠碼的訂座。
 9. 當 eatigo 電子現金券金額超過賬單總額時,餐廳不會提供現金或其他形式之找贖。
 10. 顧客可能需符合特別條件以享用 eatigo 電子現金券,例如顧客須使用特定途徑付款或為特定機構/組織會員身份等。如顧客無法符合條件,合作餐廳將有權保留進一步確認及拒絕顧客使用 eatigo 現金券。
 11. 與 eatigo 基本折扣一樣,除特別註明下,eatigo 電子現金券將不可與任何餐廳其他推廣或第三方推廣優惠同時使用。
 12. 如有任何查詢,請電郵至support.hk@eatigo.com。
 13. 是次推廣只適用居於香港的eatigo用戶。
 14. eatigo Hong Kong保留修改或取消任何訂座之權利。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *