parallax background

夏日狂「嚐」曲 – 訂位食飯送您Nintendo Switch一部!

【SUMMER】快閃優惠,訂枱食飯賺高達 $30 麥當勞現金券!
June 23, 2019
新派中菜 — 讓飯局不再沉悶
August 7, 2019

夏日狂「嚐」曲 – 訂位食飯送您Nintendo Switch一部!


夏日狂「嚐」曲 第一回已於8月15日結束。感謝所有參加用戶嘅支持!
恭喜用戶 VIRGINA TSUI 以30次出席訂座次數,將價值 $2,340嘅 Nintendo Switch 帶翻屋企!
其他朋友唔洗灰心,推廣活動陸續有嚟。繼續留意eatigo專頁同app更新啦!

eatigo 送大禮!訂座次數越多,得獎機會越大!
小朋友放暑假,唔想佢哋成日留喺屋企,一於帶佢嚐盡美食!預先用eatigo訂座,一家大細出街食飯唔洗等位,享高達半價優惠之餘,仲有機會賺走獎品!
即日至2019年8月15日期間,輸入優惠碼【SWITCH_(橫線位置輸入訂座次數)訂座並出席,出席次數最多之用戶即可贏得 Nintendo Switch 一部,價值$2,340!快啲訂枱食飯,贏走部Switch,好好享受親子時光!
P.S. 今個夏天,我們已為你準備多款驚喜禮品,將不定時推出。想贏走獎品就要留意APP及Facebook專頁最新消息喇!
做齊以下步驟即可:
 1. 輸入優惠碼【SWITCH_(橫線位置輸入訂座次數)訂座,並於2019年8月15日或之前成功出席訂座。
  例如:
  第一次訂座,輸入【SWITCH1
  第二次訂座,輸入【SWITCH2
  第三次訂座,輸入【SWITCH3,如此類推…
  *所有訂座必須輸入此優惠碼
  *如需查看過往已使用的優惠碼,可於應用程式右下角按【更多】→【我的訂座】→【過往記錄】
 2. eatigo將於2019年8月20日於Facebook專頁公佈得獎者名單,並透過電郵通知得獎者。
EN version
條款及細則:
 1. 優惠代碼只適用於eatigo.com和eatigo應用程式,要參加相關推廣活動,必須於確認頁面輸入代碼。優惠碼上的訂座數字一般作參考用途,如用戶未根據優惠碼訂座順序輸入或出席,將不會影響其得獎資格,eatigo Hong Kong 最終將以推廣期內成功出席訂座次數最多之用戶為合資格得獎者。
 2. 優惠代碼有效期由即日至2019年8月15日。訂座必須輸入優惠代碼並於2019年8月15日23:59時前出席訂座方為有效。
 3. 如最高訂座數目的參加者多於一位,最先成功出席所有訂座之用戶即為得獎者。
 4. 每個優惠碼使用上限為一次。
 5. 每個訂座需2人或以上方符合資格領取是次推廣活動。
 6. 所有訂座必須以相同帳號預訂。如用戶以不同帳號訂座,將不可以合併。
 7. 是次推廣僅限於已用有效電郵註冊eatigo帳戶的用戶,得獎者將透過該電郵以通知獲獎。如未能於指定期內成功聯絡得獎者,eatigo Hong Kong 將有權安排由下一位合資格用戶補上。
 8. 如有任何違反此等條款及細則、以不誠實手法參加或進行活動,本公司有權立即取消其參加及/或獲獎資格,而不作任何通知,並對任何違反行為保留追究權利。
 9. 請保留有關食店所發出之正式收據或信用卡簽賬收據之正本,以作為該訂座出席之憑證。eatigo Hong Kong 保留查閱有關收據之權利,如未能提供,其得獎資格有機會被取消。
 10. 以下餐廳之所有分店均不適用於此優惠代碼推廣:茶里 @ 希慎廣場,辻利茶舗,Sweet Fashion House @ 利園三期,Bear’s Lab,Triple O’s,伊佐茶序,花果山,一茶詞,十一茶屋,November,了不起 @ 油麻地。
 11. 參加者如因參加本活動或因活動獎項而遭受任何損失,eatigo Hong Kong 不會負上任何責任。一旦得獎者領取獎品後,若有遺失或被竊,eatigo Hong Kong不會退還或補發給得獎者。獎品不能兌換現金。
 12. 是次推廣只適用於eatigo香港。
 13. eatigo Hong Kong保留修改或取消任何訂座之權利。
 14. 如有任何爭議,eatigo Hong Kong保留最終決定權。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *