parallax background

食飯有獎? 訂座最多贏大獎,五款禮物任你揀!

DBS 11 月網購月 – 餐飲篇
November 11, 2019
食飯有獎? 訂座最多贏大獎,四款禮物任你揀!
December 6, 2019

食飯有獎? 訂座最多贏大獎,五款禮物任你揀!


eatigo 送禮活動強勢回歸!訂座次數越多,得獎機會越大!今次仲有數份獎品選擇。
2019 年 11 月 25 日至 12 月 1 日期間,輸入優惠碼【WIN_(橫線位置輸入訂座次數)訂座並出席,出席次數最多之用戶即可贏得下列獎品乙份:

獎品

原價

Nintendo Switch

 $2,340

Lane Crawford 禮券

$2,000

Apple AirPods Pro

$1,999

Marshall Acton II Bluetooth

$1,999

Le Creuset 圓形鑄鐵鍋

$1,500

 

反應太熱烈、大獎得一份唔夠分?今次無上限送出 eatigo 現金券:成功出席每次訂座即送你 $25 !無數量上限,訂 10 次就送 10 張 $25 現金券!

 

做齊以下步驟即可:
 1. 輸入優惠碼【WIN_(橫線位置輸入訂座次數)訂座,並於2019年12月1日或之前成功出席訂座。
  例如:
  第一次訂座,輸入【WIN1
  第二次訂座,輸入【WIN2
  第三次訂座,輸入【WIN3,如此類推…
  *所有訂座必須輸入此優惠碼
  *如需查看過往已使用的優惠碼,可於應用程式右下角按【更多】→【我的訂座】→【過往記錄】
 2. eatigo 將於 2019 年 12 月 4 日於 Facebook 專頁公佈得獎者名單,並透過電郵通知得獎者。
EN version

身在外地無得參加?於 6 個地區用 eatigo 訂座並輸入 DBS 信用卡首 6 位數字並憑卡簽賬,即獲額外折扣!
了解更多

條款及細則:
 1. 優惠代碼只適用於eatigo.com和eatigo應用程式,要參加相關推廣活動,必須於確認頁面輸入代碼。優惠碼上的訂座數字一般作參考用途,如用戶未根據優惠碼訂座順序輸入或出席,將不會影響其得獎資格,eatigo Hong Kong 最終將以推廣期內成功出席訂座次數最多之用戶為合資格得獎者。
 2. 優惠代碼有效期由2019年11月25日至2019年12月1日。訂座必須輸入優惠代碼並於2019年12月1日23:59時前出席訂座方為有效。
 3. 如最高出席訂座數目的參加者多於一位,最先成功出席所有訂座之用戶即為得獎者。
 4. 活動期間參加者使用同樣優惠代碼訂座並成功出席,每次即送 $25 eatigo 電子現金券。此電子現金券有效期為2019年11月25日至2020年1月1日。
 5. 每個優惠碼使用上限為一次。
 6. 每個訂座需2人或以上方符合資格領取是次推廣活動。
 7. 所有訂座必須以相同帳號預訂。如用戶以不同帳號訂座,將不可以合併。
 8. 是次推廣僅限於已用有效電郵註冊eatigo帳戶的用戶,得獎者將透過該電郵以通知獲獎並選擇「Nintendo Switch」、「Apple AirPods Pro」、「Marshall Acton II Bluetooth」、「Le Creuset 圓形鑄鐵鍋」及「Lane Crawford 禮券」其中一項獎品。如未能於指定期內成功聯絡得獎者,eatigo Hong Kong 將有權安排由下一位合資格用戶補上。
 9. 如有任何違反此等條款及細則、以不誠實手法參加或進行活動,本公司有權立即取消其參加及/或獲獎資格,而不作任何通知,並對任何違反行為保留追究權利。
 10. 請保留有關食店所發出之正式收據或信用卡簽賬收據之正本,以作為該訂座出席之憑證。eatigo Hong Kong 保留查閱有關收據之權利,如未能提供,其得獎資格有機會被取消。
 11. 以下餐廳之所有分店均不適用於此優惠代碼推廣:辻利茶舗 @ 屯門,辻利茶舗 @ APM,辻利茶舗 @ 沙田,辻利茶舗 @ IFC,Bear’s Lab,Triple O’s @ 灣仔,花果山,一茶詞,十一茶屋,愛茶,Tea Express Bar by Jrink,象花兒,茶里 @ 九龍灣,茶里 @ 荃灣,茶里 @ 愉景新城,茶里 @ 東涌,茶里 @ 希慎廣場,兔子兔子茶飲專賣店 @ 灣仔,兔子兔子茶飲專賣店 @ 天后,長洲角酪。
 12. 參加者如因參加本活動或因活動獎項而遭受任何損失,eatigo Hong Kong 不會負上任何責任。一旦得獎者領取獎品後,若有遺失或被竊,eatigo Hong Kong不會退還或補發給得獎者。獎品不能兌換現金。
 13. 是次推廣只適用於eatigo Hong Kong。
 14. eatigo Hong Kong保留修改或取消任何訂座之權利。
 15. 如有任何爭議,eatigo Hong Kong保留最終決定權。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *