eatigo

December 18, 2020

【PREXMAS】出席訂座送您 $50 eatigo 電子現金券下次用!

提早慶祝聖誕節!即日起至12月20日,輸入以下優惠代碼於指定餐廳訂座,並於12月20日前出席,即送您 HK$50 eatigo電子現金券 下次用!做齊以下步驟即可: 輸入優惠碼【PREXMAS】於指定餐廳訂座(每名用戶最多可用 1 次;訂座必須輸入此優惠碼)。 用戶將於出席訂座後72小時內收到電郵附上電子現金劵優惠碼。 […]
December 8, 2020

【DOUBLE12】eatigo 雙十二.訂座贏走 PS5 及 $100!

  今個雙十二,訂座贏走 PS5 及 $100! […]
November 30, 2020

【SAVE12】3 人減 $25。

十二月了⋯ 即日起至2020年12月03日,預約3人或以上訂座輸入「SAVE12」,全單即時額外再減$25。 eatigo 基本折扣一樣適用。 做齊以下步驟即可: […]
November 27, 2020

【MEE25】3 人減 $25!

【快閃優惠注意】 週末優惠快閃!即日起至2020年11月29日,預約3人或以上訂座輸入「MEE25」,全單即時額外再減$25! eatigo 基本折扣一樣適用! 做齊以下步驟即可: […]