eatigo

November 23, 2020

【SUPER25】3 人減 $25!

【快閃優惠注意】 即日起至2020年11月24日,預約3人或以上訂座輸入「SUPER25」,全單即時額外再減$25! eatigo 基本折扣一樣適用! 做齊以下步驟即可: […]
November 18, 2020

【H _ _ _ _ T】估答案、訂座, $100 現金券等梗你!

11 月送禮活動 估答案、訂座, $100 現金券等梗你! […]
November 14, 2020

3 人減 $25、4 人減 $50!

【快閃優惠注意】 即日起至2020年11月20日,預約3人或以上訂座輸入「3FRIENDS」,全單即時額外再減$25;預約4人訂座輸入「4FRIENDS」,全單即時額外再減$50! eatigo 基本折扣一樣適用! 做齊以下步驟即可: […]
November 6, 2020

【DOUBLE11】eatigo .雙十一.和你慶!

今個雙十一,eatigo 和你慶!優惠三重賞等你拎走!     獎賞 […]