parallax background

【CHEESE】🧀 5 月芝足常樂大激賞 ! 訂座有機會贏 $100 現金券!🧀

【BESTMUM】媽~今日我請食飯!eatigo 送你 $25 現金券!
May 5, 2022
【週末好去處】芝味推介🧀
May 12, 2022
🧀 芝足常樂大激賞 🧀
每次訂座 $100 現金券等你攞!

 

🧀🧀🧀  5 月 12 號開始,eatigo 推介你各款芝士美食!!🧀🧀🧀

今個 5 月, eatigo 送大禮比大家 🎁,每人都有機會贏 $100 現金劵!

由 2022 年 5 月 12 日至 5 月 21 日,訂座輸入【CHEESE,出席後你將有機會贏到 $100 eatigo 電子現金券!每次訂座將有機會贏得 $100 現金券,多訂多送。名額 50 個,送完即止。(每名用戶最多可使用此優惠碼訂座最多 10 次,送出總值 $5000 eatigo 電子現金劵。)

 

EN Version

 

芝味推介🧀

 

不適用餐應
如用戶於出席訂後的 72 小時後未能收到電郵,建議檢查雜件箱,或電郵至 support.hk@eatigo.com 查詢。

 


 

條款及細則:
 1. 優惠代碼只適用於eatigo.com和eatigo應用程式內之部分餐廳,用戶必須於訂座確認頁面輸入正確優惠代碼【CHEESE】(橫線位置輸入答案)訂座及成功出席訂座方乎合資格參加此推廣活動。
 2. 優惠代碼有效期由2022年5月12日至2022年5月31日。訂座必須輸入優惠代碼並於2022年5月21日23:59時前出席訂座方為有效。
 3. 訂座須為 2 人或以上之堂食訂座。
 4. 推廣期內,每位用戶最多只可以使用此優惠代碼 10 次。
 5. 是次推廣僅限於已用有效電郵註冊eatigo帳戶的用戶,eatigo 將透過該電郵通知得獎者獲獎。如未能於指定期內成功聯絡得獎者,eatigo 有權安排由下一位合資格用戶補上。
 6. 所有參加者將於出席訂座後 72 小時內收到電郵。每 10 個輸入正確答案並成功出席訂座之用戶為一循環:第 1 名將收到 $100 eatigo 電子現金劵。第 11 名開始計算為另一循環之第 1 名,並收到 $100 eatigo 電子現金劵 ⋯⋯如此類推。
 7. 現金劵優惠碼有效期至2022年5月31日,並須於2022年5月31日前出席訂座。
 8. 現金劵優惠碼使用上限為一次,該訂座可獲現金折扣。電子現金券不可兌換現金。
 9. 請保留有關食店所發出之正式收據或信用卡簽賬收據之正本,以作為該訂座出席之憑證。eatigo Hong Kong 保留查閱有關收據之權利,如未能提供,其得獎資格有機會被取消。
 10. 如有任何違反此等條款及細則、以不誠實手法參加或進行活動,本公司有權立即取消其參加及/或獲獎資格,而不作任何通知,並對任何違反行為保留追究權利。
 11. 參加者如因參加本活動或因活動獎項而遭受任何損失,eatigo Hong Kong 不會負上任何責任。一旦得獎者領取現金券後,若有遺失或被竊,eatigo Hong Kong不會退還或補發給得獎者。
 12. 是次推廣只適用於 eatigo 香港。
 13. eatigo Hong Kong 保留修改或取消任何訂座之權利。
 14. 如有任何爭議,eatigo Hong Kong  保留最終決定權。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *