parallax background

DBS Live Greener 開口中話咁易

DBS Live Greener 開口中話咁易 2
與賞味專員分甘同味 | FINDS @ The Luxe Manor
四月 2, 2019
DBS Live Greener 開口中話咁易 3
請你飛返轉!送 HK$50 旅遊現金券!
五月 10, 2019

DBS Live Greener 開口中話咁易

贏走 HK$25 eatigo 電子現金券

環保知識知幾多?由即日至2019年5月2日,透過 DBS Facebook Messenger 玩【Live Greener 開口中話咁易!】有獎遊戲,隨時開口即中,有機會贏走 HK$25 eatigo 電子現金券。食飯高達半價之餘再減$25,名額有限,先到先得,換完即止!立即點擊以下按扭開始挑戰。

立即挑戰!

即上DBS Facebook專頁了解詳情

按此了解更多關於 eatigo 電子現金劵
立即訂座,於近1,000間餐廳享受高達50%折扣優惠! 最多可於預訂 30天。


有獎遊戲之條款及細則

 1. 【Live Greener 開口中話咁易!】有獎遊戲 (「此活動」) 由星展銀行 (香港) 有限公司 (「星展銀行」) 舉辦,只限屬香港居民的 Facebook 用戶參加 (「參加者」)。
 2. 此活動由推出起至 2019 年 5 月 2 日下午 23:59 結束 (「推廣期」)。
 3. 參加此活動代表確認你已閱讀、明白,並同意遵守所有條款及細則。
 4. 參加此活動代表確認你已訂閱「DBS 星展銀行 Facebook 專頁」,並將不定時收到最新資訊。
 5. 於推廣期內,每位參加者凡參與遊戲,並根據此活動的遊戲設計於 Facebook Messenger (https://m.me/dbshk) 完成指定問答遊戲,將會成為「得獎者」,並以先到先得形式獲得價值 HK$25 eatigo 電子現金劵乙個 (適用於新會員及現有會員)或價值 HK$25 eatigo 電子現金劵乙個 (只限於新會員),獎品數量有限,送完即止。
 6. 得獎者可憑 eatigo 電子現金劵於 2019 年 12 月 31 日或之前訂座及出席,按條款於指定餐店消費,有關條款及細則請參閱 https://bit.ly/eatigoTC
 7. 任何得獎者提供予星展銀行之資料將只作本活動相關之用途,而不會向第三者披露。若所提供 之資料有錯漏或不正確,以致星展銀行未能通知領取獎品,星展銀行概不負責,星展銀行亦不會 補發獎品。
 8. 獎品不得轉讓,亦不可兌換其他禮品。星展銀行有權以其他禮品代替而不作事先通知。
 9. 星展銀行並非獎品的供應商。任何有關此產品的查詢和投訴,需直接聯絡供應商。星展銀行恕不承擔任何責任。
 10. 若因電腦、網路等技術問題而引致任何遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況,星展銀行概不負責。
 11. 星展銀行就參加/得獎者名單、資格、獎品及所有與本活動有關之日期及時間等保留最終決定權。
 12. 參加者禁止於星展 Facebook 專頁內發表違犯任何法律與條款的粗言穢語及任何渲染色情暴力 的內容。星展銀行保留刪除相關內容及取消任何違反以上條款之參加者的參加/得獎資格。
 13. 如參加者被發現故意隱瞞資料,以假賬戶或以任何方式入侵及/或以修改電腦程式的方式參加 此有獎活動。本行有權取消該參加者的參加及/或得獎資格。
 14. 星展銀行有權隨時修改本條款及細則、更改及/或終止推廣和獎賞而毋須事先通知。如有任何 爭議,星展銀行保留最終決定權。
 15. 本聲明的英文與中文版本如有任何抵觸,概以英文版本為準。
 16. 根據香港特別行政區法例《個人資料(私隱)條例》(第 486 章) ,資料當事人可要求查閱或更正資料,或索取資料以了解本公司的資料政策和慣例及所持有的資料種類。此等要求應向下列人士提出:香港港島東華蘭路 18 號港島東中心 10 樓星展銀行有限公司香港分行 / 星展銀行(香港)有限公司, 資料保護主任(傳真: 2167 8564)

發表回覆

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *