parallax background

Eatigo 推薦積分獎賞

Eatigo 推薦積分獎賞 2
蘇豪美食攻略
八月 16, 2018
Eatigo 推薦積分獎賞 3
加碼Club積分獎賞優惠
九月 2, 2018

密密食 密密賺

即日起至2018年11月30日,賺走雙倍Eatigo電子現金劵,任何時候訂枱食飯,埋單即時額外再減!Eatigo 用戶每成功推薦一位好友下載eatigo註冊成為新用戶並出席首次訂座,即可齊齊賺取積分,換走電子現金劵。立即與親朋好友「友福同享」

朋友多多,獎賞多多:

 • 推薦 1 位好友,賺取 100 分,即夠換領 $50 Eatigo電子現金劵
 • 推薦 2 位好友,賺取 200 分,即夠換領 $100 + $25 = $125 Eatigo電子現金劵
 • 推薦 3 位好友,賺取 300 分,即夠換領 $100 + $100 = $200 Eatigo電子現金劵

按此了解更多Eatigo電子現金劵

推薦小錦囊:

 • 「由零出發」 要成功賺取積分,你好友的手機須從未安裝過 eatigo 啊!
 • 「眼觀四方」 望實好友點擊你的個人推薦連結下載 eatigo 或 確保他在應用程式的註冊頁面上輸入你的推薦代碼
 • 「密密提醒」 好友必須出席首次訂座
 • 「友福同享」 積分將於好友成功出席訂座後24至48小時內發放,即可齊齊換獎品

推薦教學:iOS 篇 | Android 篇

立即訂座,於超過750間餐廳享受高達50%折扣優惠!

條款及細則:

 1. 此推薦計劃僅適用於eatigo Android以及iOS應用程式,以下簡稱為 ‘應用程式’;計劃並不適用eatigo網頁版。
 2. 此推薦計劃僅適用於全新安裝eatigo應用程式及成功註冊的用戶。
 3. 受薦人須於此前並未於手機設備上安裝eatigo應用程式。
 4. 受薦人所使用的註冊電郵須為全新電郵,未曾於eatigo註冊。
 5. 使用不同的電郵地址於同一手機設備上註冊並不符合資格領取上述禮遇。
 6. 受薦人所使用之手機設備須為原廠設定。
 7. 若eatigo應用程式於任何Chrome或模擬執行環境程式安裝則視為無效,並不合資格享受是次禮遇。
 8. 若受薦人使用他人之推薦連結,系統將按最終確認的連結人資訊發放禮品。
 9. 用戶的個人推薦連結僅限於個人以及非商業用途。推薦人不應該於無合理原因下,透過其他渠道(例如禮券網頁,討論區以及維基百科等等)向親友以外的社群發放或分享個人推薦連結。
 10. 禮券的類型、價值和條款及細則或因當地供應商而有不同。
 11. eatigo保留隨時更改禮券的權利,恕不另行通知。
 12. eatigo保留隨時更改推薦計劃所發放之禮品的權利,恕不另行通知。
 13. eatigo有權或全權酌情決定暫停或終止推薦計劃或個別用戶參與計劃之權利。透過不當途徑獲得之積分,將會被撤銷或視為無效。
 14. eatigo保留隨時更改條款及細則的權利,恕不另行通知。任何更改均於條款及細則更新之時立即生效。

發表回覆

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *