parallax background

【快閃優惠 】首 1000 名用戶 訂枱,埋單即享用 $25 eatigo 折扣優惠!

情人節週末限定優惠 - 訂座高達 50% 折扣
February 11, 2020
八大「疫境」用餐貼士
February 18, 2020

首 1000名用戶 訂枱,埋單即享用 $25 eatigo 折扣優惠!

於2月15 – 19日期間,首1000名用戶訂座,及輸入優惠碼 [DINENOWHK] 埋單即享用 $25 eatigo 折扣優惠!優惠代碼數量有限,立即開始訂座!
條款及細則
  • 優惠代碼只適用於eatigo.com和 eatigo 應用程式,要領取相關推廣優惠,必須於確認頁面輸入代碼。
  • 優惠代碼有效期由 2020年2月15日 至 2020年2月19日。訂座必須輸入優惠代碼並於2019年2月19日23:59時前出席訂座方為有效。
  • 合資格用戶使用是次優惠代碼上限為一次。
  • 優惠期內優惠代碼有限,先到先得。
  • eatigo 電子現金券不可兌換現金。eatigo 電子現金券只能作為固定價值之折扣,並適用於已扣減 eatigo 標準折扣優惠後的賬單。
  • eatigo電子現金券僅適用於接受 eatigo 電子現金券的本地合作餐廳。非參與餐廳將不接受 eatigo 電子現金券優惠碼的訂座。
  • 若顧客以 eatigo 電子現金券優惠碼訂座,而未能出席亦沒有預先取消該訂座,該 eatigo 電子現金券將被視為已使用並不可退還或兌換現金。
  • 當 eatigo 電子現金券金額超過賬單總額時,餐廳不會提供現金或其他形式之找贖。
  • 顧客可能需符合特別條件以享用 eatigo 電子現金券,例如顧客須使用特定途徑付款或為特定機構/組織會員身份等。如顧客無法符合條件,合作餐廳將有權保留進一步確認及拒絕顧客使用 eatigo 現金券。
  • 與 eatigo 基本折扣一樣,除特別註明下,eatigo 電子現金券將不可與任何餐廳其他推廣或第三方推廣優惠同時使用。
  • 每個使用eatigo 電子現金券的訂座至少需2人或以上。
  • eatigo 保留修改及終止 eatigo 電子現金券計劃的權利。


什麼是 eatigo 電子現金劵?

eatigo 電子現金券 – 埋單享基本 eatigo 折扣外,更可享額外扣減的電子現金券。只需在訂座時輸入 eatigo 電子現金券優惠碼,折扣將自動應用於您用餐後的賬單。

立即使用 eatigo 電子現金券訂座,盡享最優惠滋味宴!常見問題

問:如果我使用 eatigo 電子現金券代碼,標準 eatigo 折扣是否仍然適用?

答:當然!eatigo 電子現金券可與 eatigo 折扣同時使用。
例子:
您於上午11時訂座,挑選50%折扣時段,並使用$25 eatigo 電子現金券優惠碼,當您完成用餐後,賬單將會顯示 –
食物賬單 = $100
50% eatigo 折扣 = –$50
10% 服務費(以原價計算)= +$10
賬單將會是$60。再扣減$25Eatigo電子現金券後,最後只需支付$35!

 

問:eatigo現金券可以在沒有訂座的情況下使用嗎?

答:不可以,eatigo 電子現金券僅適用於 eatigo 訂座 。

 

問:eatigo 電子現金券與其他 eatigo 優惠碼有什麼區別?

答:你可以以 eatigo 電子現金券於相關合作餐廳獲得即時現金折扣,而其他類型的推廣優惠碼可能會根據不同推廣條款及細則有所限制。

 

問:我可以在 eatigo 任何一間餐廳使用 eatigo 電子現金券嗎?

答:不可以,eatigo 電子現金券僅適用於在 eatigo 應用程式和網站上,並附有黃色禮物盒標示的合作餐廳。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *